På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

REACH

REACH er EU's samlede kemikalielovgivning, der erstatter mere end 40 tidligere EU retsakter.

Det er en meget omfangsrig og kompliceret forordning, der giver pligter for kemikaliehåndteringen gennem produktionskæderne, dvs. både for producenter af stoffer og brugere af stoffer og kemiske produkter.

REACH er grundlæggende baseret på enkeltstoffer. Her på siden finder du flere informationer om REACH og et link til selve forordningen.

Hvad omfatter REACH

REACH omfatter alle stoffer der markedsføres i EU i mængder over 1 tons af den enkelte producent eller importør.

  • Der findes lidt over 100.000 kendte kemiske stoffer
  • REACH kommer til at omfatte 70.000 - 80.000 af disse stoffer
  • 30.000 - 40.000 af de stoffer der findes på markedet i dag skal registreres og evalueres.
  • Heraf gennemgår 16.000 - 22.000 grundige test. De øvrige produceres i små mængder (1-10 tons) og de bliver ikke anvendt bredt - f.eks i forbrugerpro-dukter.
  • Ca. 40.000 af stofferne er ”isolerede mellemprodukter” (stoffer som kun bruges i produktion og ikke sælges til private forbrugere) og disse registre-res med grunddata og foreliggende undersøgelser.
  • De resterende 20.000 – 30.000 stoffer bliver enten produceret i mængder under 1 tons/år eller er ikke i produktion i EU.

Registrering af stoffer

Med REACH fjernes forskelsbehandlingen mellem de hidtidige krav der blev stillet til stoffer produceret før og efter 1981 (tidligere kaldet nye og gamle- eller ind-fasnings stoffer). Nye stoffer (fra 1981 til i dag) anses for at være registreret.

Mens alle de gamle stoffer vil blive registreret i REACH systemet over en årrække, derfor kaldes disse også indfasningsstoffer. Stoffer der opfindes efter 1. juni 2007 skal registreres umiddelbart i REACH-systemet.

Registreringstidspunktet og datakrav til registreringen afhænger af, hvor store mængder af stofferne den enkelte producent eller importør fremstiller eller improterer.

Først registreres alle stoffer, der produceres i mængder over 1.000 tons/år, samt stoffer der besidder kendte problematiske egenskaber, (dvs. CMR-stoffer og PBT og vPvB-stoffer samt stoffer med lignende egenskaber). Det sker 3½ år efter, at REACH træder i kraft.

Så følger stoffer produceret i mængder mellem 100 og 1.000 tons/år der registreres efter 6 år, og endelig registreres stof-fer produceret i mængder mellem 1 og 100 tons efter 11 år.

Har du et spørgsmål?
Kontakt image
Chefkonsulent
Tlf: +45 3377 3399
Mobil: +45 2128 8555
E-mail: nicndi.dk
Yderligere information
Klik på nedenstående link for at læse mere om REACH.