På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Resultatløn

Resultatløn er en af Pluslønsmodellens lønformer, hvor man systematisk opbygger et system, der primært har fokus på resultatforbedringer. For at opnå optimalt udbytte af lønsystemet er det vigtigt, at virksomheden gør sig sine forretningsmæssige og strategiske mål klart.

Resultatløn er en lønform, der afspejler virksomhedens resultatudvikling og værdiskabelse, og lønnen varierer derfor med resultaterne. Resultatløn er ikke et selvstændigt lønsystem, men en supplerende lønform ofte til den faste løn f.eks. i form af et kvalifikationslønsystem.

Flere parametre

Det specielle ved resultatløn er, at det er muligt at opbygge et lønsystem, der kan aflønne efter flere forskellige resultatparametre på én gang. De gamle bonussystemer har jo typisk været bygget op omkring et enkelt produktivitetsmål.

Det specielle ved resultatløn er, at det er muligt at opbygge et lønsystem, der kan aflønne efter flere forskellige resultatparametre på én gang. De gamle bonussystemer har jo typisk været bygget op omkring et enkelt produktivitetsmål.

Resultatløn er velegnet til at skabe motivation og engagement hos medarbejderne, og det vil typisk være gennem et resultatlønsystem, at virksomheden har mulighed for at kunne opnå en betydelig produktivitetsfremgang.

Ledelsesinvolvering

Det er dog vigtigt at gøre sig klart, at succesen med et resultatlønsystem ofte er direkte afhængig af ledelsens opfølgning og involvering i de resultater og problemstillinger, som lønsystemet skal forbedre.

Denne aflønningsform virker ved at sætte fokus på de konkrete produktionsmål, der har særlig betydning for virksomheden. Det er derfor vigtigt, at man er omhyggelig i sit valg af resultatparametre.

Eksempler på parametre, som et resultatlønsystem kan bestå af: 

  • overholdelse af levering
  • producerede enheder pr. periode
  • gennemløbstid
  • udnyttelse af maskiner/anlæg
  • kvalitet
  • kassationsprocent
  • udnyttelse af råvarer
  • opfyldelse af planer
  • afdelingsomkostninger
  • serviceomkostninger

Principielt kan alle former for parametre anvendes, men følgende kriterier skal være opfyldt:

Man skal kunne måle resultatet, og man skal kunne definere de enkelte parametre temmelig præcist.

Kontakt os, hvis du vil have hjælp til at komme i gang med dit nye resultatlønsystem.

Har du et spørgsmål?
Kontakt image
Konsulent
Tlf: +45 3377 3313
Mobil: +45 2949 4625
E-mail: nikdi.dk