På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Kvalifikationsløn

Erfaringerne viser, at med et rigtigt sammensat lønsystem kan virksomheden ofte opnå væsentlige resultatforbedringer.

Løn i forhold til kvalifikationer og kompetencer

Kvalifikationsløn er en af Pluslønsmodellens lønformer, hvormed man på en systematisk og objektiv måde fastsætter løn i forhold til den enkelte medarbejders kvalifikationer og kompetencer. 

Kvalifikationsløn er et værktøj til at opnå et virksomhedstilpasset, individuelt og differentieret lønsystem, der tilgodeser nye teknologier, produktionsformer og markedsvilkår.

Kvalifikationsløn vil rent fagretligt blive betragtet som personlig løn, og systemet er et godt grundlag for at føre overenskomstens timelønsbestemmelser ud i livet.

Kvalifikationsløn bygger på en række faktorer, der er relevante for virksomhedens produktionsproces. Medarbejderens kvalifikationer vurderes ud fra evnen til at kunne honorere de krav, der stilles i de enkelte faktorer. Faktorerne vægtes med point. Jo flere point en medarbejder opnår, jo højere bliver lønnen.

Det er vigtigt at vælge faktorer, der understøtter virksomhedens strategi og så få som muligt. Vi anbefaler normalt, at der højst anvendes fem faktorer. Vælg faktorer, der så vidt muligt kan opgøres objektivt. Sørg for at få medarbejdernes accept af de faktorer, der ligger til grund for den personlige vurdering.

Virksomheden kan naturligvis vælge de faktorer, der passer dem bedst. Der arbejdes oftest med tre hovedgrupperinger af kvalifikationsfaktorer:

Jobrelevante faktorer som:

  • arbejdskendskab
  • flexibilitet
  • ansvar

Fagrelevante faktorer som:

  • teoretisk og praktisk uddannelse
  • videre- og efteruddannelse
  • erfaring og oplæring

Personrelevante faktorer som:

  • samarbejdsevne
  • initiativ
  • selvstændighed

De enkelte faktorer bør defineres så præcist som muligt. Jo mindre risiko er der for misforståelser.

Vurderingen af den enkelte medarbejder bør foretages min. én gang om året og følges op af en medarbejdersamtale.

Har du et spørgsmål?
Kontakt image
Konsulent
Tlf: +45 3377 3313
Mobil: +45 2949 4625
E-mail: nikdi.dk
PUBLISHED: 20-08-2014 LAST MODIFIED: 08-06-2017