På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Globaliseringsnetværk

Globaliseringsnetværket består af en kreds virksomhedsrepræsentanter.

Netværket har dermed dels til formål at øge indsigten og fremme videndelingen netværksdeltagerne imellem, styrke den gensidige sparring, fremme det sociale samvær blandt medlemmerne samt skabe bedre grundlag for beslutninger omkring afsætning og produktion.

Samtidig er det Globaliseringsnetværkets formål at fremme mulighederne for at deltagerne involveres aktivt i løsning af medlemmernes praktiske udfordringer.

Konkrete erfaringer

Hensigten er at deltagerne giver og får konkrete erfaringer og brugbar inspiration med hjem.

Og ikke mindst er det målet at deltagerne i fortrolighed får en større viden om hinanden og sig selv ”med hjem”, styrker deres netværk og dermed får input, som de forholdsvis nemt kan omsætte i salgsfremmende initiativer – såvel på det danske hjemmemarked som i udlandet.

For at lette kommunikationen mellem sekretariatet og deltagerne i Globaliseringsnetværket er der oprettet et lukket elektronisk netværk – DI-net – der indeholder medlemsoversigt, mødekalender og materialer.

For at understøtte DI-nettet er der etableret en lukket virtuel LinkedIn platform, så deltagerne mellem møderne kan erfaringsudveksle og dermed opnå et bedre kendskab til hinanden, hinandens stærke og svage sider samt mulighederne ved at kunne trække på hinandens netværk.

Erfaringsudveksling om eksport

Ved at erfaringsudveksle og fremme tilgængeligheden er det målet at deltagerne bliver bedre i stand til at drøfte emner og trække på de rette ressourcer i forhold til lige nøjagtig de udfordringer, som hver især står over for. Der afholdes ca. 4 møder årligt.

Møderne starter som hovedregel kl. 12.00 med frokost. Eftermiddagen og en del af aftenen forløber med en vekselvirkning mellem faglige oplæg (såvel udefra som indefra).

I begge tilfælde skal der være tale om forhold, som netværksdeltagerne ellers ikke ville få indblik i.

Dermed er det målet, at deltagerne får enestående kendskab til branchens ”temperatur”, og de muligheder og trusler, der er knyttet dertil. For at Globaliseringsnetværksmøderne kan være så attraktive som muligt opereres der med varierende mødeformer, der øger den aktive involvering.

Deltagergebyret dækker fire møder, forplejning, logi og evt. honorar til oplægsholdere. Evt. studieture afholdes for deltagernes egen regning.

Har du et spørgsmål?
Kontakt image
Chefkonsulent
Tlf: +45 3377 3739
Mobil: +45 5192 2359
E-mail: plfdi.dk
Læs mere

Læs mere om netværket ved at klikke på linket.

Se mødedatoer, pris og dine fordele som medlem af netværket.

PUBLICERET: 04-06-2014 OPDATERET: 21-04-2017