På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Historien bag Industrisamarbejdet

Realitet siden 1. januar 2015

Industrisamarbejdet er et sekretariat der servicerer medlemmerne af IAK og Fremstillingsindustrien.

Sekretariatet er resultatet af et samarbejde imellem de to foreninger, og har været aktivt siden 1. januar 2015.

Historien bag Industrisamarbejdet går langt tilbage i tiden, og nedenfor finder du en detaljeret gennemgang af historien. Det primære fokus er her på Fremstillingsindustrien.

Metal- og Maskinindustrien

Især Metal- og Maskinindustrien har rødder mange år tilbage, idet udgangspunktet er de gamle købstadslaug, hvoraf flere lever i bedste velgående i dag.

Omkring slutningen af 1800-tallet sluttede en række af laugene sig sammen i centralforeninger, der dækkede laugene i det pågældende område. Konsolideringen fortsatte, og efterhånden opstod nye organisationer med en bredere og bredere medlemskreds.

Sammenlægninger af laug

Et afgørende skridt blev taget i 1961. Foreningen af Arbejdsgivere inden for Metalvarebranchen og Gørtlerlauget i Provinsen gik sammen, og dannede Metalvarebranchens Arbejdsgiverforening.

I 1917 gik tilsvarende Centralforeningen for Smedemestre i Jylland og Centralforeningerne for Smedemestre i Østifterne sammen, og dannede foreningen Foreningen af Smede- og Maskinvirksomheder i Danmark, SMO.

Nyt samarbejde

Metalvarebranchens Arbejdsgiverforening og SMO lignede hinanden meget, og i 2004 stiftede de to foreninger Metal- og Maskinindustriens Branchesamarbejde som rammen om et praktisk samarbejde.

I 2007 tog foreningerne skridtet fuldt ud, og gik sammen i én forening under navnet Metal- og Maskinindustrien.

Metal- og Maskinindustrien har gennem alle årene været en meget aktiv forening, som har stillet en bred vifte af faglige aktiviteter til rådighed for medlemmerne. Desuden faglige netværk, hvoraf nogle sigter mod videndeling og andre mod et kommercielt samarbejde.

Herudover tilbydes medlemmerne arrangementer af social karakter.

PA Provinsindustrien  

Foreningen af Fabrikanter i Jernindustrien i Provinserne blev stiftet i 1895 som et modstykke til den unge fagbevægelse. Fra 1902 indgik foreningen i Jernets Arbejdsgiverforening, i daglig tale Jernet, som bestod frem til etableringen af Industriens Arbejdsgivere i 1990 og kort tid efter Dansk Industri i 1992.

Foreningen bevarede sit oprindelige navn frem til 1986, hvor det blev ændret til Provinsindustriens Arbejdsgiverforening. I 2013 fulgte det mere mundrette navn Provinsindustrien – i daglig tale PA Provinsindustrien.

Efter dannelsen af DI i 1992 noterede PA sig, at der på dette tidspunkt ikke længere var behov for særlige initiativer for medlemmerne, der nu i det hele fik deres behov dækket af DI. Foreningen afviklede derfor de fleste af de direkte medlemsrettede aktiviteter.

Bredere medlemskreds

Siden da er DI’s medlemskreds blevet bredere. Det er en udvikling, PA varmt har støttet ud fra den betragtning, at et stærkt DI er en forudsætning for, at også den klassiske fremstillingsindustri kan bevare sin relative indflydelse. På den anden side er det en følge af udviklingen, at industrien nu må kappes med andre erhverv om den opmærksomhed, som tidligere var en selvfølge.

På denne baggrund begyndte PA at skærpe foreningsprofilen, blandt andet med kampagnen Nyskabende Danmark i 2012. Gennem tvspots og dagbladsannoncer erindrede kampagnen, at produktion i Danmark er en forudsætning for den danske velstand – og at det danske vidensamfund kun er noget værd, hvis de gode idéer omsættes til konkrete produkter.

Siden 2009 har PA sammen med Industriens Arbejdsgivere i København indgået i et branchesamarbejde med Metal- og Maskinindustrien, som giver alle medlemmer adgang til de medlemsydelser – kurser, medlemsarrangementer og netværk – som tidligere kun stod til rådighed for medlemmerne af Metal- og Maskinindustrien.  

Har du et spørgsmål?
Kontakt image
Konsulent
Tlf: +45 3377 3366
Mobil: +45 2830 7006
E-mail: matkdi.dk
Læs mere

Klik på de forskellige links, og bliv klogere hvem vi er og på vores forskellige aktiviteter.