På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

IndustriUpdate: Potentiale for investeringer

På trods af, at både omsætning og medarbejderantal er steget i branchen er investeringerne ikke øget. Der er behov for, at flere virksomheder tør tro på fremtiden.

Vigtigheden af investeringer

Kapitalapparatet i de metal- og maskinindustrielle virksomheder skal løbende vedligeholdes og forbedres. Det er sammen med dygtige medarbejdere en forudsætning for, at virksomhedens produktion kan opretholdes. Et velfungerende kapitalapparat kræver, at virksomheden løbende foretager investeringer. Investeringer i nye maskiner og nyt udstyr er med til at øge produktiviteten i virksomheden, og dermed styrke virksomhedens konkurrencekraft.

Omkostningsniveauet er en trussel

Danske hænder er dyre hænder. Mange steder er kvalificerede danske hænder også ved at blive en mangelvare. I en undersøgelse, foretaget af DI kort før jul, peger samtidig på, at det danske omkostningsniveau er den største eksterne vækstbarriere for virksomhedens udviklingsmuligheder i Danmark i 2017. Det betyder, at investeringer i de rigtige maskiner og det rigtige udstyr, der kan bidrage til at øge produktiviteten, i højere og højere grad bliver afgørende for at sikre virksomhedernes konkurrencedygtighed i fremtiden.

Læs også: Beskæftigelsesfremgang er vendt til fald

Krisen og senere opsving

Da krisen ramte med fuld kraft i 2008 fik det ikke kun konsekvenser i form af faldende omsætning og afskedigelser. Det påvirkede også investeringerne i de følgende år, da kapitalapparatet er sværere at tilpasse end antallet af medarbejdere.

Siden 2013 har investeringsniveauet i branchen været på et nogenlunde konstant niveau, mens omsætningen og beskæftigelsen i branchen er steget betydeligt. For langt de fleste virksomheder er krisen for længst fortid og virksomhederne ser lyst på fremtiden. Alligevel tøver virksomhederne i branchen med at øge investeringsniveauet.

Det kan undre set i lyset af den lave rente, som virksomhederne har mulighed for at nyde godt af ved investeringer. De virksomhedslederne i branchen, der deltager i DI’s virksomhedspanel, ser endvidere både prisen og adgangen til finansiering som rimelig gode.

K/L forholdet falder

Når beskæftigelsen de senere år er steget, uden at investeringerne er fulgt med op, betyder det, at mængden af kapital per beskæftiget – det såkaldte K/L-forhold – er faldet. Den teknologiske udvikling betyder ellers, at mulighederne for at intensivere brugen af kapital i forhold til arbejdskraften, og dermed få K/L-forholdet til at stige, konstant bliver forbedret.

Når virksomhederne øger beskæftigelsen er det nødvendigt samtidig at have øje for nye investeringsmuligheder i nye maskiner og nyt udstyr.

Læs den fulde IndustriUpdate her

Nøgletal

Læs den fulde IndustriUpdate, og bliv klogere på alle nøgletal.

PUBLICERET: 03-02-2017 OPDATERET: 15-02-2017