På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

IndustriUpdate: Virksomheder skaber vækst i hele landet

De metal- og maskinindustrielle virksomheder tegner sig for 117.000 arbejdspladser i hele landet. Særligt i den vestlige del af landet udgør branchen en betydelig del af beskæftigelsen. De fleste virksomheder er tilfredse med deres geografiske placering. 

Fire kommuner er hjemsted for store virksomheder

Med 117.000 beskæftigede tegnede de metal- og maskinindustrielle virksomheder sig for 4,3 pct. af alle danske arbejdspladser i 2015. 

Arbejdspladserne ligger spredt ud over hele landet. Fire af landets kommuner tegner sig hver især for flere end 5.000 metal- og maskinindustrielle arbejdspladser. Det gælder Sønderborg, Aalborg, Ringkøbing-Skjern og Ikast-Brande kommuner. Flere af disse kommuner er hjemsted for en eller flere store virksomheder i branchen, hvilket er med til at forklare de mange arbejdspladser i branchen i netop disse kommuner. 

Hver femte arbejdsplads i Ikast-Brande og Kerteminde 

Der er betydelige forskelle på, hvor stor en del af arbejdspladserne i hver af de danske kommuner der er i en metal- og maskinindustriel virksomhed. Særligt i Ikast-Brande Kommune tegner branchen sig for en stor del af arbejdspladserne. Hele 23 pct. af alle arbejdspladser i Ikast-Brande Kommune i 2015 var i en virksomhed inden for metal- og maskinindustri. Også i Kerteminde Kommune var flere end hver femte arbejdsplads i en metal- og maskinindustriel virksomhed.

I yderligere fem af landets kommuner er mindst hver 10. arbejdsplads i en metal- og maskinindustriel virksomhed og dermed betydeligt over landsgennemsnittet på 4,3 pct. beskæftigede i branchen. 

Læs også: Hver 10. smedeelev på øerne er i skolepraktik. 

Branchen fylder mest mod vest 

De fleste af kommunerne med mange arbejdspladser indenfor metal- og maskinindustri befinder sig i den vestlige del af landet. Samlet set er knap syv pct. af arbejdspladserne i Jylland i en metal- og maskinindustriel virksomhed, mens det gælder for mindre end to pct. af arbejdspladserne på Sjælland.  

Det er desuden bemærkelsesværdigt, at branchen også repræsenterer en stor del af arbejdspladserne i kommuner, hvor der er langt til den nærmeste storby. Dermed er branchen med til at skabe vækst og aktivitet i alle afkroge af landet. 

Seks ud af ti er tilfredse med virksomhedens placering 

I en undersøgelse foretaget af DI har 481 virksomhedsledere blandt Industrisamarbejdets medlemsvirksomheder taget stilling til, hvor de ville placere deres virksomhed, hvis de som et tænkt eksempel frit kunne vælge placering uden at ændre form og størrelse.

Langt de fleste virksomhedsledere i branchen er tilfredse med virksomhedens placering. Således svarer seks ud af ti, at de vil placere virksomheden der, hvor den ligger i dag og yderligere 1 ud af 10 virksomheden i samme kommune. Hver fjerde virksomhedsleder ville flytte virksomheden nærmere en større by. Men det er ikke nødvendigvis Danmarks helt store byer der trækker. Her er det også de større by- eller erhvervsområder uden for København, Århus, Odense og Aalborg, som man vil se efter.

Kun 6,5 pct. af virksomhedslederne ønsker at skifte deres nuværende placering ud med en placering i udlandet. Det skal ses i lyset af, at virksomhederne har tilpasset sig de rammevilkår, der er for at drive virksomhed i Danmark, herunder udnytter en række af de fordele, der er. Det gælder blandt andet det høje kompetenceniveau i arbejdsstyrken. 

Vækst og udvikling i byer over hele landet

Dansk Industri har det seneste halvandet år gennemført et projekt om de muligheder og udfordringer, som virksomhederne møder med udgangspunkt i deres geografiske placering og den megatrend, at en stigende andel af befolkningen bosætter sig i byerne.

Analyser og DI's konkrete forslag er beskrevet i publikationen Vækst og udvikling i byer over hele landet – Danmark i den globale konkurrence. Læs den her.


IndustriUpdate

Læs hele IndustriUpdaten, og bliv klogere på nøgletallene. 

PUBLISHED: 10-08-2017 LAST MODIFIED: 10-08-2017