På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Nyhedsbrev fra KSL

Som medlem af Kjøbenhavns Smelaug har du modtaget dette nyhedsbrev i din indbakke. Du kan også læse det her på hjemmesiden.
Steen Carmel ved KSL's 505 års jubilæumsfest.

Nyhedsbrev fra KSL  

Kære medlem af Kjøbenhavns Smedelaug  

I dette nyhedsbrev kan du læse om følgende:  

 • Laugets netværk for uddannelsesansvarlige
 • Praktiknetværk - bistand til din virksomhed
 • Nye vedtægter
 • Laugets bestyrelseLauget fejrede 505 år     

Laugets netværk for uddannelsesansvarlige  

Lauget etablerede i efteråret 2016 et særligt netværk for de uddannelsesansvarlige blandt laugets medlemmer.  

Netværket, som foreløbig samler godt 15 medlemsvirksomheder, mødes ca. 4 gange årligt. På alle møder er der fokus på de udfordringer, som virksomhederne møder i dagligdagen med lærlinge, skoler osv. Deltagelse i netværket er gratis.  

Næste møde i netværket afholdes: 

Tirsdag den 1. juni 2017 kl. 16.00 - 18.00 i Industriens Hus.  

Der er yderligere planlagt et møde onsdag den 6. september i samme tidsrum.  

Hvis du eller den uddannelsesansvarlige på din virksomhed er interesseret i at deltage i netværket, så send en mail til laugets sekretariat (ksldi.dk). 

Praktiknetværk – bistand til din virksomhed

IAK og KSL har, sammen med Fremstillingsindustrien, besluttet at gøre en særlig indsats for at skaffe praktikpladser til alle kvalificerede, der ønsker at uddanne sig inden for industriteknik, smed eller automatik- og proces. Arbejdet hermed forankres i det særlige ”Industrisamarbejde”, som drives af foreningerne. 

Som deltager i netværket kan I:  

 • Få hjælp til rekruttering af lærlinge inden for de tre uddannelser
 • Deltage i forskellige aktiviteter, herunder praktikpladsarrangementer på skoler
 • Få hjælp til at blive godkendt til en eller flere af uddannelserne
 • Få en fast kontaktperson i sekretariatet, som kan bistå jer.  

Som virksomhed i netværket skal I:  

 • Være aktive i jeres rekruttering efter lærlinge
 • Bistå med pladser til elever, som ikke selv har kunnet finde en plads.

Det er gratis at deltage i netværket.  

Der vil løbende komme nyt om praktiknetværket på Industrisamarbejdets hjemmeside, og via Industrisamarbejdets videokanal: IndustriNews  

Smedelauget har fået nye vedtægter

På generalforsamlingen, den 31. marts 2017, fik lauget nye vedtægter. De skal ruste lauget til den fremadrettede indsats. Ændringerne består særligt i følgende:  

 • En ny formålsbestemmelse – uddannelsesindsats og netværk får en central rolle
 • B-medlemmer – virksomheder, som er medlem af Fremstillingsindustrien i hovedstadsregionen får adgang til at indstille lærlinge til medaljer
 • Repræsentantskabet afskaffes – netværkene skal sikre udvikling
 • Adgang til at udvide bestyrelsen
 • Frister vedr. generalforsamlinger – varsling og forslag – er justeret.  

Laugets vedtægter og referat fra generalforsamlingen kan ses på hjemmesiden eller fås ved henvendelse til Industrisamarbejdets sekretariat.

Laugets bestyrelse

På generalforsamlingen skete der ikke ændringer i sammensætningen af laugets bestyrelse. Men den er værd at kende.

Bestyrelsen er sammensat som følger:  

 • Steen Carmel – oldermand – Ebbes Kleinsmedie ApS
 • René Sønnichsen – viceoldermand – Alfr. Andersson & O. Sørnsens Eftf. A/S
 • Flemming Agertoft -  Emil Nielsens Smedeværksted A/S
 • Kim Lyneborg – Scaletronic A/SLars Bodenhoff – List Liniestans A/S  

Lauget fejrede 505 år

Den 31. marts 2017 holdt lauget fest; 505 års stiftelsesfest i Haandværkerforeningen. 125 glade medlemmer og gæster deltog i en rigtig smedefest. Æreskuemestrene blev hyldet med særlige manchetknapper, Per og Ole Didriksen akkompagnerede til ”Den sorte smed” og som noget helt særligt havde Københavns Konditorlaug kreeret en særlig ”smedelaugskage” til lejligheden.  

Brug lauget aktivt

Lauget er, sin alder til trods, i stadig udvikling. Her er medlemmernes medvirken helt central.   Hvis du – eller andre i din virksomhed – har ideer til, hvad lauget bør engagere sig i eller forslag til aktiviteter, så kontakt Steen Carmel.

Mange hilsner    

Steen Carmel, Oldermand, 2033 2511

Steenkleinsmedie.dk   

Susanne Andersen, Laugsskriver, 3377 3916

sandi.dk                                                  

Har du et spørgsmål?
Kontakt image
Sekretær
Tlf: +45 3377 3308
Mobil: +45 5213 2314
E-mail: pabjdi.dk
Kjøbenhavns Smedelaug
Læs mere om lauget.
PUBLISHED: 05-05-2017 LAST MODIFIED: 05-05-2017