På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Vær med til at integrere flygtninge

Med den nye integrationsuddannelse kan din virksomhed bidrage til at integrere flygtninge i det danske samfund. I en kombination af praktik og skolegang skal flygtninge blive istand til at træde direkte ind på det danske arbejdsmarked eller tage en erhvervsuddannelse.

Flygtninge skal bidrage til samfundet

Trepartsaftalen blev indgået i marts i år, og har gjort det muligt at ansætte flygtninge og familiesammenførte til flygtninge gennem en ny integrationsgrunduddannelse, også kaldet IGU. Reglerne for IGU trådte i kraft 1. juli 2016.

IGU tager to år og kombinerer arbejde med uddannelse. Valg af uddannelse sker i samarbejde mellem virksomheden og medarbejderen og kan f.eks. være AMU-kurser og sprogundervisning.

IGU gør det mere attraktivt at ansætte flygtninge

Vi ved, at mange nytilkomne både kan og vil. Mange virksomheder har allerede i dag flygtninge ansat eller tilknyttet i virksomhedspraktik og gør dermed en indsats for at integrere dem på arbejdspladsen.

Når medarbejderen arbejder, betaler virksomheden en løn, der svarer til erhvervsgrunduddannelsessats eller elevsats i den gældende overenskomst. Virksomheden har hverken udgifter til uddannelse eller til løn i de perioder, hvor medarbejderen deltager i undervisning.

Virksomheder, der benytter IGU, kan desuden modtage en bonus på op til 40.000 kr.

10-trins-guide lanceret

DI har lanceret en 10-trins-guide, der trin for trin forklarer, hvordan virksomheder kan benytte IGU-ordningen.

Du kan derfor via vores 10 trin til et IGU-forløb danne dig et overblik over processen samt afklare, om IGU er en god mulighed for din virksomhed.

Læs guiden her

I er velkomne til at kontakte DI’s hotline med ethvert spørgsmål om IGU eller andre muligheder for at ansætte flygtninge. Ring 33 77 33 90 eller skriv til flygtninge@di.dk.

DI's flygtningehotline

Ring hvis du har brug for råd eller vejledning om at tage flygtninge ind eller har spørgsmål til brugen af IGU.

  • Åbent hverdage fra kl. 09.00 – 16.00
  • Tlf.: 3377 3390
  • E-mail: flygtninge@di.dk
Spørgsmål og svar om integrations-grunduddannelsen
DI har lavet spørgsmål/svar om reglerne for at benytte den nye integrationsgrunduddannelse for flygtninge.
PUBLICERET: 14-10-2016 OPDATERET: 14-10-2016