På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Industriupdate: Færre virksomheder, men øget produktivitet

Større omsætning på trods af færre medarbejdere -  Udviklingen i antallet af metal- og maskinindustrielle virksomheder og antallet af beskæftigede i virksomhederne følger ikke udviklingen i sektorens samlede omsætning og indtjening i de senere år.

Produktivitetsforbedringer kan forklare udviklingen;  i 2014 var der 7700 metal- og maskinindustrielle virksomheder i Danmark. Det er 30 virksomheder mere end året før. Antallet af virksomheder i sektoren har dog generelt været faldende siden 2008, og sektoren er i løbet af seks år blevet flere end 700 virksomheder mindre.

Færre beskæftigede

Det er ikke kun antallet af virksomheder, der har vist en faldende tendens i de senere år. Også antallet af beskæftigede i sektoren har været for nedadgående gennem en årrække. Dog har der været en stigning i antallet af beskæftigede fra 2013 til 2014, hvilket kan tyde på, at den nedadgående tendens er ved at vende.

Stigende omsætning 

En naturlig konsekvens af færre virksomheder med færre beskæftigede burde være, at omsætningen i sektoren også er faldet. Det er imidlertid ikke tilfældet. Tværtimod har de metal- og maskinindustrielle virksomheder i de senere år formået at øge omsætningen betydeligt på trods af, at der har været færre beskæftigede til at producere ordrene. Også årsresultatet har virksomhederne i sektoren formået at forbedre.

Krisen som afsæt

En del af forklaringen på at det har været en mulighed, skal findes i den krise, der efter en række gode år i sektoren ramte Danmark i 2008 uden at skåne de metal- og maskinindustrielle virksomheder. Tværtimod blev sektoren ramt af krisen med fuld kraft, hvilket afspejler sig tydeligt i sektorens resultater i 2009. Alene i 2009 forsvandt 364 virksomheder og over 30.000 årsværk fra sektoren, mens omsætningen faldt med over 40 mia. kr. Dét slag tvang virksomhederne til at tage det store interne servicetjek. Alle processer og omkostninger blev endevendt og LEAN-principper kom på dagsordenen rundt omkring i virksomhederne.

I de senere år har mange virksomheder også indført robotter og andre former for automation, som kan erstatte manuel arbejdskraft, og dermed bidrage til en højere omsætning med færre ansatte.

Produktiviteten forbedret

Det har betydet, at sektoren overordnet set har formået at styrke produktiviteten i de senere år. Fremgangen i produktiviteten kan forklare hvorfor, at færre medarbejdere kan skabe en større omsætning og bedre resultater.  Den stigende globale konkurrence og det relativt høje danske lønniveau gør det altafgørende for sektorens eksistens og fremtid i Danmark, at der også fremadrettet arbejdes systematisk og målrettet med produktivitetsforbedringer i hver enkelt virksomhed. Robotter og automation skal indføres, hvor det kan betale sig, så vi også fremadrettet ser, at omsætningen i branchen stiger mere end antallet af beskæftigede.

Industriupdate

Læs den fulde industriupdate

PUBLISHED: 13-09-2016 LAST MODIFIED: 13-09-2016