På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

IndustriUpdate: Rekord høj omsætning i branchen i 2017

På trods af både op- og nedture i løbet af året, nåede omsætningen i de metal- og maskinindustrielle virksomheder nye højder i 2017. Der er gang i verdenshandlen, og mange af branchens virksomheder overvejer at opsøge nye markeder i 2018.

Omsætningen i de metal- og maskinindustrielle virksomheder nåede nye højder i 2017. Samlet set omsatte branchen for 274 mia. kr. Det er en stigning på hele ni pct. i forhold til omsætningen i 2016. Særligt i de sidste måneder af 2016 og i starten af 2017 var der stor fremgang i salget hos de metal- og maskinindustrielle virksomheder. Da foråret kom, blev der lidt længere mellem ordrerne hos virksomhederne, og omsætningen har måned for måned budt på både fremgang og tilbagegang for branchen samlet set i 2017. På trods af op- og nedture, har branchens samlede omsætning i hver eneste måned i 2017 været på et højere niveau, end på noget tidspunkt før 2017. Ved udgangen af 2017 peger omsætningen i opadgående retning.

Stor fremgang for motorer, vindmøller og pumper

De månedlige udsving i omsætningen gør sig også gældende i delbrancherne. Det kan mærkes i mange virksomheder, og gør det udfordrende at drive virksomhed.  Delbranchen ”Fremstilling af motorer, vindmøller og pumper” tegner sig for en tredjedel af den samlede omsætning i branchen, og udviklingen i denne delbranche har derfor stor indflydelse på den samlede udvikling i branchen. Omsætningen indenfor ”Fremstilling af motorer, vindmøller og pumper” steg med knap 18 pct. i 2017 i forhold til 2016. Dermed leverer denne delbranche et stort bidrag til den samlede fremgang i branchen, men også for mange af de øvrige delbrancher bød 2017 samlet set på en betydelig omsætningsfremgang i forhold til året før.

Konstant eksportandel

Eksporten udgjorde 60 pct. af branchens omsætning i 2017. Det er en andel, som har været uændret gennem flere år. I 2017 har der dog været store forskydninger i hvordan eksporten og det indenlandske salg har udviklet sig over året. I årets første måneder steg den indenlandske omsætning betydeligt, mens eksporten var faldende. Billedet var omvendt i årets sidste måneder, hvor eksporten steg, mens den indenlandske omsætning faldt.

Mange virksomheder eksporterer

Langt de fleste danske metal- og maskinindustrielle virksomheder sender produkter udenfor landets grænser. I en undersøgelse blandt Industrisamarbejdets medlemmer foretaget af DI i december 2017, tilkendegiver 90 pct. af virksomhederne, at de har salg fra Danmark til udlandet. Virksomhedernes tilgang til eksporten kan dog variere meget. Nogle virksomheder eksporterer stort set alt, hvad der produceres, og hvert marked og hver kunde er resultatet af en strategisk satsning og hårdt arbejde. For andre virksomheder udgøres eksporten af en tilfældig ordre fra en udenlandsk kunde i ny og næ, som der ikke er gjort nogen særlig indsats for at få i hus.

Nye markeder er på dagsordenen

Mange af de eksporterende virksomheder i branchen har ambitioner om at vinde kunder på nye markeder i 2018. Hele 45 pct. af de virksomheder, der i dag sælger til udlandet, overvejer at sælge til nye markeder i 2018. Virksomhederne har god grund til at være optimistiske om deres eksportmuligheder. I 2017 voksede verdenshandlen for første gang i seks år hurtigere end den samlede verdensøkonomi, og IMF skønner i en prognose fra januar 2018, at verdenshandlen vil vokse med ca. 4½ pct. i både 2018 og 2019[1].

For halvdelen af de virksomheder, der ikke vil opsøge nye markeder i 2018, er det mangel på ressourcer til at opsøge kunder på flere nye markeder, der holder dem tilbage. I andre virksomheder er der pt. ikke ledig produktionskapacitet til nye markeder eller der ikke tilstrækkelig efterspørgsel efter virksomhedens varer på flere markeder.

Forsat muligheder på de største eksportmarkeder

Nye markeder er ikke en forudsætning for at øge eksporten. Der er også stort potentiale i at øge salget til de markeder, virksomheden allerede har fundet fodfæste på. Tyskland er branchens ubetinget største eksportmarked, men potentialet for de danske metal- og maskinindustrielle virksomheder syd for grænsen er langt fra udtømt. Samtidig ventes der en vækst på 2,3 pct. i Tyskland i 2018[2], som forstærker potentialet i Tyskland yderligere.[1] DI Analyse: ”Øget verdenshandel kan sætte fart på dansk eksport”, 15. februar 2018.

[2] DI Analyse: ”Øget verdenshandel kan sætte fart på dansk eksport”, 15. februar 2018.

IndustriUpdates

Se øvrige IndustriUpdates.

Kalender 2018

Se hvilke aktiviteter 2018 byder på!

PUBLICERET: 08-03-2018 OPDATERET: 19-03-2018