På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

IndustriUpdate: Metalindustrien halter efter maskinindustrien

Produktionen i den danske industri er nu højere end før krisen. Men der er store forskelle på tværs af brancher. Hvor maskinindustrien i dag klarer sig bedre end før krisen, har metalindustrien ikke i samme grad formået at vokse.

Industriens Produktion

Kilde: DI-beregninger på baggrund af tal fra Danmarks Statistik

Produktionen er højere end før krisen

Det er sværere at bygge op end at rive ned. Det kan mange blandt gør-det-selv-folket bekræfte. Men det gælder ikke kun for byggeprojekter i privaten. Det samme gør sig gældende for den industrielle produktion i Danmark. Det tog kun halvandet år for industriens produktion at falde med mere end 20 pct. point i 2008 og 2009. At få produktionen til at stige tilsvarende efterfølgende har taget syv år. Først omkring årsskiftet 2016-2017 er industriens produktion klart højere end i 2008, og det tabte er genvundet.  

Metal- og maskinindustri hårdest ramt

Den samme overordnede udvikling gør sig gældende i de forskellige brancher i industrien, men størrelsesordenen på udsvingene i produktionen varierer betydeligt fra branche til branche. Føde-, drikke- og tobaksvareindustrien er den branche i industrien, hvor udsvingene i produktionen har været mindst. Metal- og maskinindustrien var til gengæld den branche i industrien, der oplevede det største fald i produktionen, da krisen ramte.

Metalindustrien kæmper fortsat

Metalindustrien har ikke i samme grad som maskinindustrien formået at hæve produktionen igen efter de hårde kriseår. For metalindustrien har der været betydelige nedture også efter 2010. Det skete eksempelvis i 2012, hvor branchen dykkede til et produktionsniveau, der var lavere, end da det var værst gennem tiden i 2009 0g 2010, som i mange andre brancher var de værste kriseår. Siden 2015 har produktionen i branchen også overordnet set været for nedadgående helt frem til slutningen af 2016, hvor produktionen pludselig steg brat, dog efterfulgt af at et lille fald i starten af 2017.

Læs også: Omsætningsfremgang

Er det en ulempe at være underleverandør?

Metalindustrien er i mange tilfælde underleverandør til maskinindustrien. Det kan også betyde, at fremgang i den globale økonomi mærkes hurtigere hos maskinproducenter end hos deres underleverandører. Mange maskinproducenter har måske grundet overskudskapacitet valgt selv at udføre opgaver, som de under tidligere tiders travlhed fik udført af underleverandører. Andre maskinproducenter har måske valgt at benytte billigere underleverandører i udlandet eller selv etablere datterselskaber i fx Østeuropa for at nedbringe omkostningerne.

Forskelle i virksomhedsstørrelse

Maskinindustrien er kendetegnet ved at have virksomheder, der er betydeligt større end metalindustrien. I 2014 beskæftigede de metalindustrielle virksomheder gennemsnitligt 12 personer, mens maskinvirksomhederne beskæftigede 29 personer.  Som større virksomhed har man ofte flere ressourcer til fx at investere i ny teknologi, salgskompetencer mv., som kan være en del af forklaringen på at maskinindustrien har oplevet større fremgang end metalindustrien.

Nøgletal
Læs hele IndustriUpdaten her, og dyk ned i alle nøgletal.
PUBLICERET: 18-04-2017 OPDATERET: 20-04-2017