På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

IndustriUpdate: Hver 10. smedeelev på øerne er i skolepraktik

Mange metal- og maskinindustrielle virksomheder melder om mangel på faglært arbejdskraft. Det kan være svært at tro på, hvis man kender en af de elever, der må tage den praktiske del af uddannelsen i et praktikcenter, fordi de ikke har fundet en læreplads.

Det starter hos virksomhederne selv

Virksomhederne er nødt til at fokusere på de unge og være villige til at investere tid og kræfter i at tage flere lærlinge.

Mangel på kvalificeret arbejdskraft er i dag en udfordring i mange metal- og maskinindustrielle virksomheder. For andre er det endnu kun en bekymring. Har virksomhedsledelsen ikke forholdt sig til, hvordan medarbejdernes hårfarve egentlig ser ud i dag og hvor mange, der nærmer sig pensionsalderen, er det en god idé at gøre det. Det vil få alarmklokkerne til at ringe i mange virksomheder.

Brug for flere unge

Nok kan der importeres polakker og andre udlændinge, men ønsker vi fortsat at bevare og udvikle vores danske produktionsvirksomheder, er der kun én farbar vej: Flere unge skal uddannes til en fremtid i industrien.

Mange gode initiativer er iværksat for at sætte fokus på de spændende muligheder i industrien. På ét afgørende punkt er ansvaret dog helt og holdent på virksomhedernes skuldre: Udbuddet af lærepladser. Skal flere unge vælge en fremtid i industrien, er det afgørende, at det er nemt at finde en god og spændende læreplads.

Læs også: Mangel på arbejdskraft har konsekvenser

Svagere elever skal hjælpes på vej

Mangel på arbejdskraft og elever i et praktikcenter er en uheldig cocktail. Det sender et forkert signal til de unge, om at virksomhederne ikke gider tage lærlinge. Nogle af de svagere elever kan have godt af at tilbringe den første del af læretiden i et skolepraktikcenter for at få en smule erfaring. Blandt de unge der er ladt tilbage i skolepraktikcenteret kan der også være nogle, som døjer med personlige eller faglige udfordringer af forskellig karakter eller som ikke virker motiverede nok i deres møde med en potentiel arbejdsgiver.

Det nu snart to år siden, at erhvervsuddannelsesreformen trådte i kraft. Her blev det bl.a. indført at eleverne skal have bestået dansk og matematik i folkeskolen for at starte på en erhvervsuddannelse. Tilbagemeldingen fra mange erhvervsskoler lyder, at de siden reformen har fået nogle dygtigere og mere motiverede elever ind. Netop derfor kan det undre, at der stadig i dag er så mange elever at finde i et skolepraktikcenter.

Geografien spiller en rolle

I Jylland er der en større del af eleverne, der finder en praktikplads, end på Fyn og på Sjælland. Eksempelvis var der ved udgangen af marts måned 1432 igangværende aftaler på smedeuddannelsen på de jyske skoler, mens der var 64 elever i skolepraktik. Det svarer til at eleverne i skolepraktik udgjorde 4 pct. af det samlede antal elever. Øst for Lillebælt er situationen ganske anderledes. Her havde skolerne tilsammen 780 elever med en igangværende uddannelsesaftale, mens 101 elever var at finde i et skolepraktikcenter. Dermed er det flere end hver 10. elev på smedeuddannelserne, der var at finde i et skolepraktikcenter ved den seneste opgørelse ultimo marts 2017.

Industrisamarbejder lancerer ny lærlingeindsats

Denne indsats skal øge antallet af lærepladser blandt de 1750 medlemsvirksomheder i foreningerne Fremstillingsindustrien og Industriens Arbejdsgivere i København. Det vil ske gennem en tæt dialog med medlemsvirksomheder og erhvervsskoler.

IndustriUpdate
Læs hele IndustriUpdaten her, og dyk helt ned i tallene.
Lærlingenetværket
Læs mere om lærlingenetværket i en printervenlig version.
PUBLISHED: 09-06-2017 LAST MODIFIED: 23-06-2017