På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

IndustriUpdate: Fremgang i beskæftigelsen

De seneste fem år er beskæftigelsen i de metal- og maskinindustrielle virksomheder steget år for år. Virksomhederne i branchen forventer fortsat at ansætte flere kollegaer, men kampen om de dygtige hoveder og hænder er hård.

Der bliver flere og flere beskæftigede i de metal- og maskinindustrielle virksomheder rundt omkring i landet. Ved indgangen til 2018 var der 114.000 fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere i branchen. Siden beskæftigelsen i branchen nåede lavpunktet i starten af 2013, er beskæftigelsen steget betydeligt. I løbet af knap fem år er antallet af lønmodtagere i branchen steget med 9,2 pct. Til sammenligning faldt beskæftigelsen i branchen i de foregående fem år fra 2008 og frem til 2013 med hele 23 pct. Dermed er der stadig markant færre beskæftigede i branchen i dag, end da beskæftigelsen var på sit højeste i 2008.

Størst beskæftigelsesfremgang i 2016

Særligt i år 2016 fik de ansatte i metal- og maskinindustrielle virksomheder flere kollegaer på arbejdspladsen. Fra fjerde kvartal 2015 til frem til fjerde kvartal 2016 steg antallet af fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere med 3,9 pct. Til sammenligning steg antallet af fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere i hele Danmark med 1,6 pct. i samme periode, så de metal- og maskinindustrielle virksomheder havde mere travlt med rekrutteringer, end den gennemsnitlige danske arbejdsplads. I det forgange år har de metal- og maskinindustrielle virksomheder budt velkommen til færre nye kolleger end i 2016. Med en fremgang i antal fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere i branchen på 1,7 pct. fra fjerde kvartal 2016 og frem til fjerde kvartal 2017 var beskæftigelsesfremgangen mere beskeden end året før, og på niveau med fremgangen i den samlede beskæftigelse i Danmark i samme periode.

Mange oplever rekrutteringsvanskeligheder

Fremgangen i beskæftigelsen går hånd i hånd med ordreindgangen i virksomhederne. Skal afmatningen i beskæftigelsesfremgangen i branchen ses som et udtryk for, at vi går imod dårligere tider? Nej, det kan i lige så høj grad hænge sammen med, at de ledige hænder på arbejdsmarkedet er få, og det er derfor er svært for flere og flere virksomheder at finde de medarbejdere, virksomhederne søger efter. I en undersøgelse foretaget af DI i efteråret 2017 svarer 40 pct. af fremstillingsvirksomhederne, at de forgæves har forsøgt at rekruttere nye medarbejdere i det forgange år. Også her i 2018 er lysten til at ansætte nye medarbejdere stor hos virksomhederne. I DI’s virksomhedspanel tilkendegav halvdelen af respondenterne fra de metal- og maskinindustrielle virksomheder i december 2017, at de forventer at virksomhedens samlede antal af ansatte vil stige i 2018 i forhold til 2017. Set i lyset af de mange forgæves rekrutteringsforsøg, som virksomhederne allerede har oplevet i de forgangne år, er det langt fra givet, at det vil lykkes for alle virksomheder at få ansat de ønskede medarbejdere i år, uanset hvor ihærdigt de forsøger.

Omsætningen stiger mere end beskæftigelsen

Investeringer i robotter, maskiner og andre former for ny teknologi er derfor afgørende for branchens fortsatte fremgang. Hvis investeringerne udnyttes optimalt betyder det, at virksomheden kan øge omsætningen uden at øge medarbejderstaben tilsvarende. Udviklingen er allerede godt i gang. Sidste år var branchens omsætning hele 19 pct. højere end i 2013. Det skal sammenlignes med, at beskæftigelsen steg med 9 pct. i samme periode. Virksomhederne bør sætte endnu mere fart på den udvikling, og have mod til øge investeringsniveauet, når det gælder maskiner, robotter og udstyr. Samtidig må man som virksomhed konstant have fokus på at øge produktiviteten og gøre arbejdsgangene smartere, så medarbejdernes spildtid reduceres.

Flere unge skal vælge industrien

Uanset hvor mange investeringer, virksomhederne kaster sig ud i, og uanset hvor meget produktiviteten stiger, har vi brug for, at flere unge vælger en uddannelse, der retter sig mod en fremtid i industrien. De nye maskiner og robotter stiller større og større krav til medarbejderens kompetencer. Udviklingen viser, at de ufaglærte udgør en stadig mindre del af de beskæftigede i branchen, mens der er en stigende efterspørgsel efter medarbejdere med en videregående uddannelse i bagagen. Som virksomhed er det derfor afgørende, at bruge ressourcer på at blive kendt i sit lokalområde, invitere de unge indenfor, og synliggøre hvilke uddannelser, der kan føre til en spændende fremtid i industrien.

Øvrige IndustriUpdates

Se de øvrige IndustriUpdate på nedenstående link.

Aktiviteter 2018

Se årets aktiviteter på nedenstående link.

PUBLISHED: 26-04-2018 LAST MODIFIED: 26-04-2018