På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

IndustriUpdate: En uddannelse er blevet vigtigere

Beskæftigelsen i de metal- og maskinindustrielle virksomheder er stigende. Det er i høj grad personer med en erhvervsfaglige uddannelser virksomhederne efterspørger. Især søger virksomhederne flere personer med en videregående uddannelse.

Beskæftigelsen stiger

Beskæftigelsen i de metal- og maskinindustrielle virksomheder er stigende. I foråret 2016 var der 112.000 lønmodtagere i sektoren. Det er 4 pct. flere end ét år tidligere. Det sker efter at beskæftigelsen i sektoren har været i frit fald, siden krisen ramte i 2008.

Det er på sin vis gode nyheder, da det indikerer, at der er travlhed rundt omkring i virksomhederne. Den mindre gode nyhed er dog, at flere og flere virksomheder ikke kan finde de medarbejdere, der er brug for, da det ikke er uden betydning hvilken uddannelse og baggrund, virksomhedens kommende medarbejdere har.

Faglærte er rygraden

Arbejdet i de metal- og maskinindustrielle virksomheder bliver mere avanceret, og kræver mange steder flere og flere kompetencer hos de ansatte i takt med, at nye maskiner og nyt udstyr installeres.

Faglært arbejdskraft er rygraden i de metal- og maskinindustrielle virksomheder. Lidt flere end halvdelen af de beskæftigede i sektoren har en erhvervsfaglig uddannelse. Det gælder kun for hver tredje af alle beskæftigede i Danmark.

Efterspørgsel på højtuddannede

I de virksomheder hvor man forventer at skulle afskedige medarbejdere, er det hovedsageligt ufaglærte medarbejdere, der vil blive ramt, men også faglærte. Til gengæld er der langt flere virksomheder, der forventer at skulle rekruttere faglærte i 4. kvartal, end der er virksomheder, der forventer at afskedige faglærte. De ufaglærte har også stadig nye jobmuligheder i sektoren, da der også er en række virksomheder, der forventer at skulle ansætte ufaglærte.

For personer med en videregående uddannelse ser jobmulighederne i sektoren lyse ud. Blandt de 112 virksomheder i undersøgelsen forventer kun en enkelt virksomhed at skulle afskedige ansatte med en videregående uddannelse, mens 18 virksomheder forventer at skulle rekruttere denne type medarbejdere i 4. kvartal 2016.

Mismatch mellem udbud og efterspørgsel

På trods af et højt uddannelsesniveau blandt danskerne har flere og flere virksomheder svært ved at rekruttere de medarbejdere, virksomheden efterspørger. Med udsigt til at mange af sektorens faglærte går på pension i de kommende år, er det i allerhøjeste grad vigtigt, at flere unge vælger en uddannelse, der retter sig mod et job i industrien. Det er derfor også vigtigt, at de metal- og maskinindustrielle virksomheder gør sig synlige og attraktive overfor de unge, og kommunikerer hvilke kvalifikationer, de har brug for. Lige så vigtigt er det også, at virksomhederne formår at se muligheder i flere forskellige uddannelser, end de er vant til. Det er afgørende for at forhindre, at mangel på kvalificeret arbejdskraft bliver en alvorlig vækstbarriere for sektoren.

Kontakt Sabrina for mere information
Kontakt image
Konsulent
Tlf: +45 3377 4829
Mobil: +45 6175 7311
E-mail: savedi.dk
Bliv klogere
Læs den fulde IndustriUpdate her, og få indsigt i alle nøgletal.
PUBLISHED: 01-12-2016 LAST MODIFIED: 12-12-2016