På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

IndustriUpdate: Beskæftigelsesfremgang er vendt til fald

Efter længere tids fremgang faldt antallet af lønmodtagere i metal- og maskinindustrielle virksomheder i tredje kvartal 2016. Dog udviser branchens omsætning fortsat positive takter.  Metalvarebranchen er den delbranche, hvor antallet af lønmodtagere er blevet reduceret mest.

Fald i antal af lønmodtagere

Antallet af lønmodtagere i de metal- og maskinindustrielle virksomheder faldt i 3. kvartal 2016. Når der tages højde for sæsonkorrigering var faldet på 2400 personer. Dermed var der 107.600 personer beskæftiget i danske metal- og maskinvirksomheder i 3. kvartal 2016. Det kan virke overraskende, da det de sidste par år nærmest har været kutyme, at beskæftigelsen er stigende, ikke kun hos de metal- og maskinindustrielle virksomheder, men også den samlede danske beskæftigelse.

Det er derfor værd at bemærke, at beskæftigelsen i branchen fortsat ligger på et højt niveau. Vi skal tilbage til 2012 for at finde lige så mange lønmodtagere i branchen, som der var i efteråret 2016.

Faldet i branchens beskæftigelse skal derfor heller ikke ses som et udtryk for, at det går dårligt i branchen. Omsætningen i branchen er samlet set i fremgang, som primært drives af den indenlandske efterspørgsel, mens eksporten den senere tid har vist knap så gode takter.

Læs også: Virksomheder positive omkring det nye år

Forskellige delbrancher dominerer

Arbejdspladserne i den metal- og maskinindustrielle sektor er fordelt på en række forskellige delbrancher. Ud af de knap 108.000 lønmodtagere i de metal- og maskinindustrielle virksomheder arbejder 3 ud af 4 i en virksomhed, der hører til i delbrancherne metalvareindustri, fremstilling af motorer til vindmøller og pumper samt fremstilling af andre maskiner.

Beskæftigelsen i de forskellige delbrancher udvikler sig ofte ens.  I 2008 og 2009 blev antallet af lønmodtagere kraftigt reduceret i alle delbrancher blandt de metal- og maskinindustrielle virksomheder. De to følgende år; 2010 og 2011 steg branchens samlede beskæftigelse en smule, for derefter igen at være faldende gennem 2012. Siden 2013 har branchens beskæftigelse overordnet været i fremgang helt frem til faldet i efteråret 2016. Den eneste delbranche, der adskiller sig fra betydeligt fra denne udvikling er ”Reparation og installation af maskiner og udstyr”, hvor antallet af lønmodtagere har udvist stor stabilitet gennem perioden sammenlignet med de øvrige delbrancher.

Flere faktorer spiller ind

Omsætningsudviklingen i branchen kan naturligvis have indflydelse på beskæftigelsen, hvor et lavere aktivitetsniveau kan tvinge virksomheden til at reducere i medarbejderstaben. Men et fald i beskæftigelsen kan også sagtens forliges med en højere omsætning, hvis virksomhedens produktivitet er øget, fx gennem automatisering, som kan reducere behovet for medarbejdere. Derudover kan et fald i beskæftigelsen også skyldes naturlig afgang, fx ved pensionering. De metal- og maskinindustrielle virksomheder er kendetegnet ved at beskæftige relativt mange ældre, og det er en kendsgerning, at der indenfor centrale faggrupper i branchen er flere der hvert år går på pension, end der er unge, der får et svendebrev i hånden. Flere og flere virksomheder oplever rekrutteringsudfordringer, særligt når det gælder faglært arbejdskraft og personer med en teknisk videregående uddannelse.

Der kan dermed være flere årsager til det fald, der har været i antallet af lønmodtagere i branchen fra 2. til 3. kvartal 2016, men da omsætningsudviklingen fortsat er positiv overordnet set, og mange virksomheder forsat tilkendegiver, at de ønsker at øge antallet af medarbejdere, er der ikke grund til at tro, at beskæftigelsen vil fortsætte med at falde.

Læs den fulde IndustriUpdate her

Nøgletal
Læs den fulde IndustriUpdate
PUBLICERET: 03-02-2017 OPDATERET: 03-02-2017