På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Danske virksomheder vinder på globaliseringen

Globaliseringen har buldret frem igennem mange år. Verden er på mange måder blevet mindre, og det er blevet nemmere at kommunikere, rejse og handle på tværs på af landegrænser. 

Øget nationalisme

Men på trods af den øgede globalisering er noget ved at ændre sig. I flere lande vinder en stigende grad af protektionisme og nationalisme indpas. Det bekymrer mange virksomhedsledere, men mange ser også muligheder for øget eksport de kommende år.

Hvordan forholder danske virksomheder sig til verdenen uden for landet grænser? Blandt virksomhedslederne i de metal- og maskinindustrielle virksomheder mener langt de fleste, at globaliseringen er en fordel for danske virksomheder. I en undersøgelse, som DI har foretaget blandt 177 virksomhedsledere i branchen i efteråret 2017, er 38 pct. helt enige i, at danske virksomheder samlet set vil vinde på globaliseringen.

Samlet set svarer 77 pct., at de enten helt eller delvist er enige i at danske virksomheder samlet set vinder på globaliseringen. Kun fem pct. er delvist uenige, mens tre pct. er helt uenige i udsagnet.

Metal- og maskinindustrien er mere positiv end andre brancher

Det er ikke kun de metal- og maskinindustrielle virksomhedsledere, DI har bedt om at tage stilling til globaliseringens betydning for danske virksomheder. Spørgsmålet er blevet stillet til et repræsentativt udsnit af DI’s medlemmer. På tværs af brancher svarer 70 pct. af de adspurgte virksomhedsledere, at de er helt eller delvist enige i at danske virksomheder samlet set vil vinde på globaliseringen. Det er altså i hele erhvervslivet, at tilgangen til globalisering er overvejende positiv.

Det er bemærkelsesværdigt, at der blandt de metal- og maskinindustrielle virksomheder er en større andel af virksomhedsledere, der mener at danske virksomheder vinder på globaliseringen, end der er blandt virksomhedsledere på tværs af brancher.

Både trusler og muligheder for branchen

På trods af at langt de fleste virksomhedsledere i de metal- og maskinindustrielle virksomheder mener, at danske virksomheder vinder på globaliseringen, er der også bekymringer. Virksomhedslederne har i DI’s undersøgelse taget stilling til hvilke trusler, som de anser for at være de største, virksomheden står overfor i de kommende år. Fire ud af ti svarer, at stigende nationalisme og protektionisme er blandt de tre største trusler. Den trussel overgås kun af mangel på kvalificeret arbejdskraft herhjemme, som 65 pct. af virksomhedslederne ser som en alvorlig trussel. Fire ud af ti ser også de høje danske skatter og afgifter som en af de tre største trusler. Også et svækket EU og indre marked og konkurrencehæmmende regulering, enten på hjemmemarkedet eller eksportmarkeder, bekymrer mange virksomhedsledere i branchen.

Virksomhederne i branchen ser dog ikke kun trusler, men også muligheder i de kommende år. Syv ud af ti virksomhedsledere ser muligheder i udvikling af nye og bedre løsninger til kunderne. Halvdelen peger på, at de ser muligheder for øget eksport til EU-lande. Lige så mange svarer, at de ser muligheder for øget eksport til lande uden for EU i de kommende år. 


Nøgletal

Læs den fulde IndustriUpdate her. 

Globaliserings-netværk

Vil du blive klogere på internationale afsætningsaktiviteter? Vil du have adgang til eksklusiv viden om brancheforholdene, og styrke dit netværk? 

Læs om Globaliseringsnetværket her. 

PUBLICERET: 20-11-2017 OPDATERET: 20-11-2017