På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Netværk for Ledere

Netværk for ledere giver deltagerne de bedste muligheder for at få nye faglige input samt at vedligeholde og udbygge det personlige og professionelle netværk.

Formålet med Netværk for Ledere er at kunne tilbyde ejere/ledere et samlingssted, hvor deltagerne gennem erfaringsudveksling, diskussioner og foredragsvirksomhed kan udvikle deres lederegenskaber. Det er netværkets formål, at den enkelte leder får mulighed for at danne sit eget personlige netværk.

Det er endvidere netværkets opgave at medvirke til:

  • At fremkomme med ideer til nye og ændrede services fra henholdsvis DI's arbejde indenfor brancheområderne. 
  • At sikre, at inspiration om netværkets tanker, ideer og holdninger påvirker foreningernes politik og profil. 
  • At give ledere en forståelse for organisationsarbejdet, så de med dygtighed og interesse kan indtræde i de mange tillidsposter, som foreningerne indstiller personer til.

Hvem kan blive medlem

Som medlem af netværket kan optages ejere og ledere der er 43 år eller derover. Gruppen består af maksimalt 35 deltagere. Der kan oprettes flere grupper efter behov.

For at højne kvaliteten af møderne og skabe gensidig respekt blandt deltagerne er der mødepligt. Styregruppen vil ved gentaget fravær ekskludere det pågældende medlem. Herved gives der plads til nye deltagere.

Der afholdes fire netværksmøder årligt. Møderne starter som hovedregel kl. 12.00 med frokost. Eftermiddagen og en del af aftenen forløber med en vekselvirkning mellem foredrag, diskussion og erfaringsudveksling. Efter den fælles middag og efterfølgende socialt samvær er der arrangeret overnatning. Seminaret afsluttes med morgenmad den følgende dag.

Der er oprettet et lukket elektronisk netværk - DInet - der udover at indeholde mødekalender og medlemsoversigt, også giver medlemmerne mulighed for elektronisk erfaringsudveksling mellem møderne.

Medlemskab

Prisen for at deltage i netværket er kr. 9.000,- pr. år (eks. moms). Industrisamarbejdet yder et tilskud på 50% (4.500 kr.), så nettobeløbet andrager kr. 4.500,- pr. år for medlemmer af disse foreninger.

Der opkræves kontingent 1 gang årligt i januar måned. Første møde for nyoptagne medlemmer er gratis. Foreningerne yder hverken kørselsgodtgørelse eller mødehonorarer i forbindelse med møderne.

Har du et spørgsmål?
Kontakt image
Administrativ koordinator
Tlf: +45 3377 3331
Mobil: +45 2128 9026
E-mail: anfdi.dk
Mødedatoer i 2018

8. marts (temadag)

7. juni

20. september

29. november

Pris

1. møde for nye medlemmer er gratis.

Medlemskab koster kr. 9.000,- pr. år (excl. moms). Til medlemmer af IAK og FFI ydes et tilskud på 50 %. Egenbetaling udgør derved kr. 4.500,- pr. år (excl. moms).

Information
Her finder du yderligere information i en printervenlig version
PUBLISHED: 10-06-2014 LAST MODIFIED: 20-11-2017