På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Netværk for Yngre Ledere

Har du lyst til at deltage i et netværk af ledere som du kan diskutere dine og branchens udfordringer med? Og har du lyst til at udvikle dig selv som leder?

Så skal du melde dig ind i Netværk for Yngre Ledere

Her får du indblik i andre lederes dagligdag, deres udfordringer og deres virksomhedskultur. Det giver dig inspiration til at tackle din egen lederrolle på en anden måde. 

Ny viden

På møderne i netværket kan du også hente ny viden gennem inspirerende oplæg om det sidste nye inden for metal- og maskinindustrien. Gennem praktiske og teoretiske input, vil du altså både kunne udvikle dine lederegenskaber og dit personlige netværk.

Indflydelse og udvikling

Netværket giver dig:

  • Kompetenceudvikling
  • Ideer til udvikling og omstillingsparathed i din virksomhed
  • Faglig stimulering og indsigt i relevante problemstillinger for branchen 
  • Indflydelse på branchernes profil, politik og udvikling 
  • Forståelse for organisationsarbejdet, så du har mulighed for at indtræde i de mange tillidsposter, som foreningen indstiller personer til.

Aktiv kontakt

Til hver gruppe er der oprettet et lukket elektronisk netværk (DI-NET), der, udover at indeholde mødekalender og oversigt over medlemmerne, også giver dig mulighed for elektronisk at være i kontakt med de andre deltagere.

Vigtigt også selv at bidrage

Vi optager højst 35 ledere i hvert forum.For at højne kvaliteten af møderne og den gensidige respekt blandt deltagerne er der mødepligt. Styregruppen vil ved gentaget fravær ekskludere det pågældende medlem. Herved gives der plads til nye deltagere.

Praktiske oplysninger

Som medlem af Forum for Yngre Ledere skal du være under 43 år. Du skal være medlem af Industrisamarbejdet eller associeret hertil for at kunne deltage i netværket.

Netværksgrupperne mødes 4 gange om året. De enkelte grupper mødes hver for sig 3 gange årligt til et ½ dags seminar med overnatning på DI's kursusejendom Gl. Vindinge.

En gang om året mødes de tre netværksgrupper samlet til et 1 ½ dags seminar på Hotel Ebeltoft Strand, der er åbent for ægtefæller og andre medlemmer af de 3 foreninger.

Pris

Det koster kun 4.500 kr. at deltage i netværket. Denne favorable pris skyldes at de respektive foreninger yder et tilskud på 50% af den oprindelige pris. Der opkræves kontingent 1 gang årligt i januar måned. Første møde for nyoptagne medlemmer er gratis.

Har du et spørgsmål?
Kontakt image
Administrativ koordinator
Tlf: +45 3377 3331
Mobil: +45 2128 9026
E-mail: anfdi.dk
Mødedatoer i 2018

8. marts (temadag)

31. maj

30. august

22. november

Pris

1. møde for nye medlemmer er gratis.

Medlemskab koster kr. 9.000,- pr. år (excl. moms). Til medlemmer af IAK og FFI ydes et tilskud på 50 %. Egenbetaling udgør derved kr. 4.500,- pr. år (excl. moms).

Faktaark
Her finder du yderligere information i en printervenlig version
PUBLISHED: 04-06-2014 LAST MODIFIED: 04-06-2019