På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Globaliseringsnetværk

Vil du blive klogere på internationale afsætningsaktiviteter i din branche? Vil du have adgang til eksklusiv viden om brancheforholdene, og styrke dit netværk? Globaliseringsnetværket er et landsdækkende netværk.

Konkrete erfaringer

Netværket har dermed dels til formål at øge indsigten og fremme videndelingen netværksdeltagerne imellem, styrke den gensidige sparring, fremme det sociale samvær blandt medlemmerne samt skabe bedre grundlag for beslutninger omkring afsætning og produktion.

Samtidig er det Globaliseringsnetværkets formål at fremme mulighederne for at deltagerne involveres aktivt i løsning af medlemmernes praktiske udfordringer.

Erfaringsudveksling om eksport

Ved at erfaringsudveksle og fremme tilgængeligheden er det målet, at deltagerne bliver bedre i stand til at drøfte emner og trække på de rette ressourcer i forhold til lige nøjagtig de udfordringer, som hver især står over for.

Dermed er det målet, at deltagerne får enestående kendskab til branchens ”temperatur”, og de muligheder og trusler, der er knyttet dertil. For at Globaliseringsnetværksmøderne kan være så attraktive som muligt opereres der med varierende mødeformer, der øger den aktive involvering.

Hvem kan blive medlem?

Medlemmer af Industriens Arbejdsgivere i København eller Fremstillingsindustrien. Medlemskabet er personligt, og kan ikke overdrages til en kollega. Der er mødepligt til møderne. Max 35 deltagere.

Har du et spørgsmål?
Kontakt image
Chefkonsulent
Tlf: +45 3377 3739
Mobil: +45 5192 2359
E-mail: plfdi.dk
Mødedatoer i 2018

1. februar

17. maj

19. september

6. december

Pris

1. møde for nye medlemmer er gratis.

Medlemskab koster kr. 9.000,- pr. år (excl. moms). Til medlemmer af IAK og FFI ydes et tilskud på 50 %. Egenbetaling udgør derved kr. 4.500,- pr. år (excl. moms)

Faktaark
Her finder du yderligere information i en printervenlig version
PUBLICERET: 04-06-2014 OPDATERET: 24-01-2018